Preston North End FC

Preston North End FC

Huấn luyện viên trưởng: Ryan Lowe
Quốc tịch    Anh Thành lập 1880
Sân nhà Deepdale Sức chứa 22.222
Chủ tịch Derek Shaw
Địa chỉ Sir Tom Finney Way PR1 6RU, Preston England
Tel/Fax +44 870 4421 964 Fax: +44 17 7290 2037
Website http://www.pnefc.premiumtv.co.uk