Bristol City FC

Bristol City FC

Huấn luyện viên trưởng: Curtis Fleming
Quốc tịch    Anh Thành lập 1897
Sân nhà Ashton Gate Sức chứa 21.497
Chủ tịch Keith Dawe
Địa chỉ Ashton Gate Winterstoke Road Bristol B53 2EJ
Tel/Fax +44 117 963 0630 Fax: +44 117 963 0700
Website http://www.bcfc.co.uk/