Cardiff City FC

Cardiff City FC

Huấn luyện viên trưởng: Erol Bulut
Quốc tịch    Anh Thành lập 1899
Sân nhà Ninian Park Sức chứa 22.008
Chủ tịch Vacant
Địa chỉ Sloaper Road CF11 8SX, Cardiff
Tel/Fax +44 29 2022 1001 Fax: +44 29 2022 1001
Website http://www.cardiffcityfc.co.uk