Coventry City FC

Coventry City FC

Huấn luyện viên trưởng: Mark Robins
Quốc tịch    Anh Coventry Thành lập 1883
Sân nhà Ricoh Arena Sức chứa 32.500
Chủ tịch Ray Ranson
Địa chỉ Ricoh Arena, Coventry. CV6 6GE
Tel/Fax (0870) 421 1987- FAX: (0870) 421 1988
Website http://www.ccfc.premiumtv.co.uk