West Bromwich Albion

West Bromwich Albion

Huấn luyện viên trưởng: Carlos Corberan
Quốc tịch    Anh West Bromwich Thành lập 1878
Sân nhà The Hawthorns Sức chứa 28000
Chủ tịch Jeremy PEACE
Địa chỉ The Hawthorns West Bromwich B71 4 L F
Tel/Fax 0121 525 8888-0121 553 6634
Website http://www.wba.co.uk/