Plymouth Argyle FC

Plymouth Argyle FC

Huấn luyện viên trưởng: Steven Schumacher
Quốc tịch    Anh Thành lập 1886
Sân nhà Home Park Sức chứa 20.922
Chủ tịch Paul Stapleton
Địa chỉ Home Park PL2 3DQ, Plymouth
Tel/Fax +44 17 5256 2561 Fax: +44 17 5260 6167
Website http://www.pafc.co.uk