Stoke City FC

Stoke City FC

Huấn luyện viên trưởng: Alex Neil
Quốc tịch    Anh Thành lập 1863
Sân nhà Bet365 Stadium Sức chứa 28.383
Chủ tịch Peter Coates
Địa chỉ Brittania Stadium ST4 4EG, Stoke on Trent
Tel/Fax +44 17 8259 2222 Fax: +44 17 8259 2221
Website http://www.stokecityfc.com