KVC Westerlo

KVC Westerlo

Huấn luyện viên trưởng: Jan Ceulemans
Quốc tịch    Bỉ Thành lập 1933
Sân nhà Het Kuipje Sức chứa 7.903
Chủ tịch Herman Wijnants Xếp hạng UEFA 192
Địa chỉ De Merodedreef 189 'Kuipje 2260 WESTERLO
Tel/Fax +32 14 545288 Fax: +32 14 542321
Website http://www.kvcwesterlo.be/modules/news/