Toulouse FC

Toulouse FC

Huấn luyện viên trưởng: Carles Martinez
Quốc tịch    Pháp Toulouse Thành lập 1937
Sân nhà Stadium de Toulouse Sức chứa 37.000
Chủ tịch Olivier Sadran
Địa chỉ "STADIUM" 1 Allée Gabriel-Biénés P.O. Box 5023 FR - 31028 TOULOUSE Cedex 4
Tel/Fax +33 5 34 31 39 31-FAX: +33 5 61 53 55 67
Website http://www.tfc.info/