Sporting Fingal FC

Sporting Fingal FC

Huấn luyện viên trưởng: Liam Buckley
Quốc tịch    CH Ailen Thành lập 2007
Sân nhà Morton Stadium Sức chứa 4.000
Chủ tịch Gerry Gannon Xếp hạng UEFA 412
Địa chỉ Newtown House, Balheary, Fingal Republic of Ireland
Tel/Fax +353 (1) 895 0135
Website http://www.sportingfingal.ie/