Royal Antwerp F.C.

Royal Antwerp F.C.

Huấn luyện viên trưởng: Mark van Bommel
Quốc tịch    Bỉ Thành lập 1880
Sân nhà Bosuilstadion Sức chứa 12.975
Chủ tịch Jan Michel
Địa chỉ Oude Bosuilbaan 54a - 2100 - Deurne, Belgium
Tel/Fax +32 (3) 328 0860, Fax +32 (3) 328 0870
Website https://royalantwerpfc.be/