FC Otelul Galati

FC Otelul Galati

Huấn luyện viên trưởng: Dorinel Munteanu
Quốc tịch    Romania Thành lập 1964
Sân nhà Otelul Sức chứa 13.932
Chủ tịch Marius Stan Xếp hạng UEFA 176
Địa chỉ Str. Anghel Salygni 82 800686 GALATI
Tel/Fax +40 236 499009 Fax: +40 236 499009
Website http://www.otelul-galati.ro/