1. FC Heidenheim

1. FC Heidenheim

Huấn luyện viên trưởng: Frank Schmidt
Quốc tịch    Đức Thành lập 1846
Sân nhà Voith-Arena Sức chứa 15.000
Chủ tịch Klaus Mayer
Địa chỉ Schloßhaustraße 162 - 89522 - Heidenheim, Germany
Tel/Fax +49 (7321) 947-1800, Fax: +49 (7321) 947-1801
Website http://www.fc-heidenheim.de/