FC Augsburg

FC Augsburg

Huấn luyện viên trưởng: Jess Thorup
Quốc tịch    Đức Thành lập 1907
Sân nhà WWK Arena Sức chứa 30.660
Chủ tịch Klaus Hofmann Xếp hạng UEFA 98
Địa chỉ Bürgermeister-Ulrich-Straße 90 86199 Augsburg Germany
Tel/Fax +49 (8 21) 650 40 0 Fax +49 (8 21) 650 40 589
Website http://www.fcaugsburg.de/