Heart of Midlothian

Heart of Midlothian

Huấn luyện viên trưởng: John Mcglynn
Quốc tịch    Scotland Thành lập 1874
Sân nhà Tynecastle Stadium Sức chứa 18.008
Chủ tịch Roman Romanov Xếp hạng UEFA 262
Địa chỉ Tynecastle Stadium McLeod Street GB - EDINBURGH EH11 2NL
Tel/Fax +44 131 200 7245 Fax: +44 131 200 7247
Website http://www.heartsfc.premiumtv.co.uk