Champions League 23-24

Số đội tham dự:78 Bắt đầu:27/06/2023 Kết thúc:30/08/2024 
Kết quả chung cuộc  Đi Về