Champions League 16-17

Số đội tham dự:78 Bắt đầu:28/06/2016 Kết thúc:03/06/2017 
Kết quả chung cuộc  Đi Về  
Vòng 1/8
Paris SG  - 4-0 08/03  Barcelona
Benfica  - 1-0 08/03  Dortmund
Real Madrid  - 3-1 07/03  Napoli
Bayern Munchen  - 5-1 07/03  Arsenal
Leverkusen  - 2-4 15/03  Atletico Madrid
Man City  - 5-3 15/03  Monaco
Sevilla  - 2-1 14/03  Leicester City
FC Porto  - 0-2 14/03  Juventus