Champions League 15-16

Số đội tham dự:77 Bắt đầu:30/06/2015 Kết thúc:28/05/2016 
Ngày/giờ Trận đấu
27/04/16 01:45 Man City 0-0 Real Madrid
28/04/16 01:45 Atletico Madrid 1-0 Bayern Munchen
04/05/16 01:45 Bayern Munchen - Atletico Madrid
05/05/16 01:45 Real Madrid - Man City
= Đêm nay = Có videoclip