Champions League 15-16

Số đội tham dự:77 Bắt đầu:30/06/2015 Kết thúc:28/05/2016 
Ngày/giờ Trận đấu
29/05/16 01:45 Real Madrid - Atletico Madrid
= Đêm nay = Có videoclip