Champions League 17-18

Số đội tham dự:79 Bắt đầu:27/06/2017 Kết thúc:26/05/2018 
Ngày/giờ Trận đấu
04/04/18 03:45 Sevilla - Bayern Munchen  
04/04/18 03:45 Juventus - Real Madrid  
05/04/18 03:45 Barcelona - Roma  
05/04/18 03:45 Liverpool - Man City  
11/04/18 03:45 Roma - Barcelona  
11/04/18 03:45 Man City - Liverpool  
12/04/18 03:45 Bayern Munchen - Sevilla  
12/04/18 03:45 Real Madrid - Juventus  
= Đêm nay = Có videoclip