BK Hacken

BK Hacken

Huấn luyện viên trưởng: Mathias Hogmo Per
Quốc tịch    Thụy Điển Thành lập 1940
Sân nhà Bravida Arena Sức chứa 6.500
Chủ tịch Anders Billström Xếp hạng UEFA 240
Địa chỉ Box 22051, 40072 Göteborg, Sweden
Tel/Fax +46 31 50 67 90 Fax:+46 31 50 67 99
Website http://www.bkhacken.se