Europa League 16-17

Số đội tham dự:188 Bắt đầu:30/06/2016 Kết thúc:24/05/2017 
Ngày/giờ Trận đấu
05/05/17 02:05 Ajax - Lyon
05/05/17 02:05 Celta Vigo - Man Utd
12/05/17 02:05 Man Utd - Celta Vigo  
12/05/17 02:05 Lyon - Ajax  
= Đêm nay = Có videoclip