Europa League 17-18

Số đội tham dự:190 Bắt đầu:29/06/2017 Kết thúc:16/05/2018 
Ngày/giờ Trận đấu
27/04/18 02:05 Marseille - Salzburg
27/04/18 02:05 Arsenal - Atletico Madrid
04/05/18 02:05 Salzburg - Marseille
04/05/18 02:05 Atletico Madrid - Arsenal
= Đêm nay = Có videoclip