FC Dnepr Mogilev

FC Dnepr Mogilev

Huấn luyện viên trưởng: Andrei Skorobogatko
Quốc tịch    Belarus Thành lập 1960
Sân nhà Spartak Stadion Sức chứa 11.200
Chủ tịch Xếp hạng UEFA 247
Địa chỉ Zagorodnoye chosse 21, 212026 Mahilyou (Mogilev), Belarus
Tel/Fax +375 (22) 227 9652, Fax+375 (22) 227 9634
Website