Halida - Thanh Hóa

Halida - Thanh Hóa

Huấn luyện viên trưởng: Nguyễn Văn Tiến
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập 1962
Sân nhà Thanh Hóa Sức chứa 14.000
Chủ tịch Trần Quốc Hùng
Địa chỉ Sân Vận Động Thanh Hóa - Lê Hoàn - Phường Điện - TP Thanh Hóa
Tel/Fax +84 373.753596
Website http://thanhhoafc.net/