Halida - Thanh Hóa

Halida - Thanh Hóa

Huấn luyện viên trưởng: Vũ Quang Bảo
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập 1962
Sân nhà Thanh Hóa Sức chứa 14.000
Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ
Địa chỉ 37 Lê Quý Đôn, Phường Ba Đình, Tp Thanh Hóa
Tel/Fax +84 37 3722983 Fax: 84 37 3721473
Website http://thanhhoafc.net/