Cefn Druids AFC

Cefn Druids AFC

Huấn luyện viên trưởng: Huw Griffiths
Quốc tịch    Wales Thành lập 1992
Sân nhà The Rock Sức chứa 3.500
Chủ tịch Brian Mackie Xếp hạng UEFA 445
Địa chỉ Plas Kynaston Lane, Cefn Mawr, LL14 3AT Wrexham / Wrecsam, Clwyd, Wales
Tel/Fax +44 (197) 8 824279, Fax +44 (197) 8 824332
Website