V9BET keo nha cai truc tuyen
Associação Académica de Coimbra

Associação Académica de Coimbra

Huấn luyện viên trưởng: Pedro Emanuel
Quốc tịch    Bồ Đào Nha Thành lập 1876
Sân nhà Estádio Cidade de Coimbra Sức chứa 30.210
Chủ tịch José Eduardo Simões Xếp hạng UEFA 118
Địa chỉ Rua Infanta D. Maria, nº 23, 3030-330 Coimbra, Portugal
Tel/Fax +351 (239) 406 632, Fax +351 (239) 793 892
Website http://www.academica-oaf.pt/