AC Sparta Praha

AC Sparta Praha

Huấn luyện viên trưởng: Zdeněk Ščasný
Quốc tịch    CH Séc Prague Thành lập 1893
Sân nhà Toyota Arena Sức chứa 20.111
Chủ tịch Jozef Chovanek Xếp hạng UEFA 72
Địa chỉ Milady Horákové 98 Letná CZ - 17082 PRAHA 7
Tel/Fax +420 2 96 111 111 Fax: +420 2 20571665
Website http://www.sparta.cz/