Stade Brestois 29

Stade Brestois 29

Huấn luyện viên trưởng: Eric Roy
Quốc tịch    Pháp Thành lập 1903
Sân nhà Stade Francis-Le Blé Sức chứa 10.228
Chủ tịch Daniel Leroux
Địa chỉ Rue du Bot 29220. Brest, France
Tel/Fax +33 (29) 802 2030 Fax +33 (29) 802 2741
Website http://www.stade-brestois.com/