Rangers

Rangers

Huấn luyện viên trưởng: Ally McCoist
Quốc tịch    Scotland Glasgow Thành lập 1873
Sân nhà Ibrox Stadium Sức chứa 51.444
Chủ tịch David E. Murray Xếp hạng UEFA 113
Địa chỉ Ibrox Stadium 150 Edmiston Drive GB - GLASGOW G51 2XD
Tel/Fax +44 141 580 8647 Fax: +44 141 419 0600
Website http://www.rangers.premiumtv.co.uk