Valerenga Football

Valerenga Football

Huấn luyện viên trưởng: Martin Andresen
Quốc tịch    Na Uy Thành lập 1913
Sân nhà Ullevaal Stadion Sức chứa 25.572
Chủ tịch Sven Mollekleiv Xếp hạng UEFA 307
Địa chỉ PO Box 6064 Etterstad NO - 0601 OSLO
Tel/Fax +47 23 247800 Fax: +47 23 247801
Website http://www.vif.no