AC Sparta Praha

AC Sparta Praha

Huấn luyện viên trưởng: Brian Priske
Quốc tịch    CH Séc Prague Thành lập 1893
Sân nhà Generali Česká pojišťovna Arena Sức chứa 19.416
Chủ tịch Daniel Křetínský Xếp hạng UEFA 42
Địa chỉ Milady Horákové 1066/98 170 82 Praha (Residents: 1.259.079)
Tel/Fax +420 296 111400 Fax: +420 220 571661
Website https://sparta.cz/cs/