Rotherham United FC

Rotherham United FC

Huấn luyện viên trưởng: Wayne Carlisle
Quốc tịch    Anh Thành lập 1870
Sân nhà Aesseal New York Sức chứa 7.902
Chủ tịch Tony Stewart
Địa chỉ Millmoor Masbrough Street Rotherham S60 1HR
Tel/Fax
Website http://www.themillers.co.uk