Delfino Pescara 1936

Delfino Pescara 1936

Huấn luyện viên trưởng: Zdeněk Zeman
Quốc tịch    Ý Thành lập 1936
Sân nhà Stadio Adriatico Sức chứa 24.500
Chủ tịch Daniele Sebastiani
Địa chỉ Via Mazzarino, 8 - 65126 Pescara, Italy
Tel/Fax +39 (085) 451 0574, Fax +39 (085) 451 0607
Website http://www.pescaracalcio.com/