FC Crotone

FC Crotone

Huấn luyện viên trưởng: Walter Zenga
Quốc tịch    Ý Thành lập 1910
Sân nhà Ezio Scida Sức chứa 9.631
Chủ tịch Raffaele Vrenna
Địa chỉ Via Napoli, 15 - 88900 Crotone, Italy
Tel/Fax +39 (0962) 190 1071, Fax: +39 (0962) 190 1064
Website http://www.fccrotone.it/