Carpi FC 1909

Carpi FC 1909

Huấn luyện viên trưởng: Fabrizio Castori
Quốc tịch    Ý Thành lập 1909
Sân nhà Stadio Alberto Braglia Sức chứa 21.507
Chủ tịch Claudio Caliumi
Địa chỉ Via Carlo Marx 26, 41012 Carpi,Italy
Tel/Fax +39 (059) 622 8195, Fax: +39 (059) 646 095
Website http://www.carpifc1909.it/