Aberdeen

Aberdeen

Huấn luyện viên trưởng: Barry Robson
Quốc tịch    Scotland Thành lập 1903
Sân nhà Pittodrie Sức chứa 20.866
Chủ tịch Dave Cormack Xếp hạng UEFA 236
Địa chỉ Pittodrie Street, AB24 5QH Aberdeen, Scotland
Tel/Fax +44 (1224) 650400 Fax: +44 (1224) 644173
Website www.afc.co.uk