Zalaegerszegi Torna Egylet Football Club

Zalaegerszegi Torna Egylet Football Club

Huấn luyện viên trưởng: Preisinger Sándor
Quốc tịch    Hungary Thành lập 1920
Sân nhà Preisinger Sándor Sức chứa 14.000
Chủ tịch Nagy Ferenc Xếp hạng UEFA 378
Địa chỉ Október 6. Tér 16 8900 ZALAEGERSZEG
Tel/Fax +36 92 596302 Fax: +36 92 314093
Website http://www.ztefc.hu/