AC Siena

AC Siena

Huấn luyện viên trưởng: Giuseppe Iachini
Quốc tịch    Ý Siena Thành lập 1904
Sân nhà Artemio Franchi Sức chứa 15.725
Chủ tịch Massimo Mezzaroma
Địa chỉ Via Peruzzi, 18 - 53100 Siena
Tel/Fax (0577) 28.10.84-FAX: (0577) 28.10.83
Website http://www.acsiena.it