Parma FC

Parma FC

Huấn luyện viên trưởng: Roberto D'Aversa
Quốc tịch    Ý Parma Thành lập 1913
Sân nhà Stadio Ennio Tardini Sức chứa 28783
Chủ tịch vacant after bankruptcy
Địa chỉ Via Partigiani d'Italia, 1 - c/o Stadio Tardini - 43100 Parma
Tel/Fax (0521) 50.51.11-FAX: (0521) 50.51.00
Website http://www.fcparma.com