Hercules CF

Hercules CF

Huấn luyện viên trưởng: Esteban Vigo
Quốc tịch    Tây Ban Nha Thành lập 1922
Sân nhà José Rico Pérez Sức chứa 30.000
Chủ tịch Valentín Botella Ros
Địa chỉ Calle del Foguerer Romeu Zarandieta 4, 03005 Alicante, Spain
Tel/Fax +34 (965) 243 212, +34 (965) 245 783
Website http://www.herculescf.es/