Dnipro Dnipropetrovsk

Dnipro Dnipropetrovsk

Huấn luyện viên trưởng: Myron Markevych
Quốc tịch    Ukraine Thành lập 1925
Sân nhà Meteor Sức chứa 24.381
Chủ tịch Yuri Alexeev Xếp hạng UEFA 43
Địa chỉ Bolshevistskaya Str. 1 49008 DNIPROPETROVSK
Tel/Fax +380 562 342989 Fax: +380 562 342990
Website http://www.fcdnipro.dp.ua/content/ru/