Spartak Trnava

Spartak Trnava

Huấn luyện viên trưởng: Juraj Jarábek
Quốc tịch    Slovakia Thành lập 1923
Sân nhà Antona Malatinského Sức chứa 18.448
Chủ tịch Jozef Bachratý Xếp hạng UEFA 231
Địa chỉ Koniarekova 19 SK - 917 21 TRNAVA
Tel/Fax +421 335 503 804 Fax: +421 33 550 3806
Website http://www.spartak.sk/