Bradford City AFC

Bradford City AFC

Huấn luyện viên trưởng: Phil Parkinson
Quốc tịch    Anh Bradford Thành lập 1903
Sân nhà Bradford & Bingley Sức chứa 25.136
Chủ tịch Julian Rhodes
Địa chỉ Valley Parade, BRADFORD. BD8 7DY
Tel/Fax (01274) 773 355- FAX: (01274) 773 356
Website http://www.bradfordcityfc.premiumtv.co.uk