AC Ancona

AC Ancona

Huấn luyện viên trưởng: Francesco Monaco
Quốc tịch    Ý Ancona Thành lập 1905
Sân nhà Stadio del Conero Sức chứa 26.000
Chủ tịch Sergio Schiavoni
Địa chỉ Via della Tecnica 7/9, 60123 Ancona
Tel/Fax (039)071-872011 FAX: (039)071-872013
Website http://www.anconacalcio.it