Zimbru Chisinau

Zimbru Chisinau

Huấn luyện viên trưởng: Oleg Kubarev
Quốc tịch    Moldova Thành lập 1947
Sân nhà Zimbru Stadium Sức chứa 10.500
Chủ tịch Andrei Cecetov Xếp hạng UEFA 328
Địa chỉ Str. Butucului 1 Zimbru Stadium, city of Chisinau MD - 2062 CHISINAU
Tel/Fax +373 22 772400 Fax: +373 22 771553
Website http://www.zimbru.md/