FC Utrecht

FC Utrecht

Huấn luyện viên trưởng: Jan Wouters
Quốc tịch    Hà Lan Thành lập 1970
Sân nhà Stadion Galgenwaard Sức chứa 24.426
Chủ tịch Jan Willem van Dop Xếp hạng UEFA 132
Địa chỉ Herculesplein 241, PO Box 85159 Galgenwaard Stadium 3584 AA UTRECHT
Tel/Fax +31 30 888 5503 Fax: +31 30 888 5559
Website http://www.fc-utrecht.nl/