FC Unirea Valahorum Urziceni

FC Unirea Valahorum Urziceni

Huấn luyện viên trưởng: Eugen Gheorghe Nae
Quốc tịch    Romania Thành lập 1954
Sân nhà Unirea Valahorum Sức chứa 7.000
Chủ tịch Dumitru Bucşaru Xếp hạng UEFA 222
Địa chỉ Str. Buzaului, nr. 50, Urziceni, Ialomita, Romania
Tel/Fax +40 243 255 925, Fax: +40 243 255 152
Website http://www.fcunirea.ro/