FC Twente

FC Twente

Huấn luyện viên trưởng: Alfred Schreuder
Quốc tịch    Hà Lan Thành lập 1965
Sân nhà Arke Stadion Sức chứa 13.250
Chủ tịch Joop Munsterman Xếp hạng UEFA 177
Địa chỉ Colosseum 65, PO Box 65 Arke stadium NL-7521 PP ENSCHEDE
Tel/Fax +31 53 852 5525 Fax: +31 53 852 5555
Website http://www.fctwente.nl/