Saint Patrick's Athletic FC

Saint Patrick's Athletic FC

Huấn luyện viên trưởng: Liam Buckley
Quốc tịch    CH Ailen Thành lập 1929
Sân nhà Richmond Park Sức chứa 7.000
Chủ tịch Garrett Kelleher Xếp hạng UEFA 328
Địa chỉ Richmond Park 125 Emmet Road, Inchicore DUBLIN 8
Tel/Fax +353 1 4546332 Fax:+353 1 4546211
Website http://www.stpatsfc.com