Chào mừng bạn đến với Bóngđásố.com! Chúng tôi cung cấp đầy đủ các thông tin, kết quả, tỷ lệ tất cả các trận đấu của các giải đấu được quan tâm nhất! Thông tin được tự động cập nhật 30 giây một lần!

Premier League - Anh 09-10

Số đội tham dự 20 Bắt đầu 15/08/2009 Kết thúc 09/05/2010
Ngày/giờ Trận đấu
01/05/10 18:45 Birmingham 2-1 Burnley Tường thuật
01/05/10 21:00 Tottenham 1-0 Bolton Tường thuật
01/05/10 21:00 Man City 3-1 Aston Villa Tường thuật
01/05/10 21:00 Stoke City 0-0 Everton Tường thuật
01/05/10 21:00 Portsmouth 3-1 Wolverhampton Tường thuật
02/05/10 19:30 Liverpool 0-2 Chelsea Tường thuật
02/05/10 21:00 Fulham 3-2 West Ham Tường thuật
02/05/10 22:00 Sunderland 0-1 Man Utd Tường thuật
03/05/10 19:30 Wigan 2-2 Hull Tường thuật
03/05/10 23:00 Blackburn 2-1 Arsenal Tường thuật
06/05/10 02:00 Man City 0-1 Tottenham Tường thuật
06/05/10 02:00 Fulham 0-1 Stoke City Tường thuật
09/05/10 22:00 Chelsea 8-0 Wigan Tường thuật
09/05/10 22:00 Arsenal 4-0 Fulham Tường thuật
09/05/10 22:00 Burnley 4-2 Tottenham Tường thuật
09/05/10 22:00 Hull 0-0 Liverpool Tường thuật
09/05/10 22:00 Bolton 2-1 Birmingham Tường thuật
09/05/10 22:00 Man Utd 4-0 Stoke City Tường thuật
09/05/10 22:00 Everton 1-0 Portsmouth Tường thuật
09/05/10 22:00 West Ham 1-1 Man City Tường thuật
09/05/10 22:00 Aston Villa 0-1 Blackburn Tường thuật
09/05/10 22:00 Wolverhampton 2-1 Sunderland Tường thuật
= Đêm nay = Có videoclip