AE Larisa 1964

AE Larisa 1964

Huấn luyện viên trưởng: Marinos Ouzounidis
Quốc tịch    Hy Lạp Thành lập 1964
Sân nhà Alkazar Stadium Sức chứa 13.108
Chủ tịch Kostas Pyladakis
Địa chỉ Erithrou Stavrou Str. 1-3, 41221 Larisa
Tel/Fax +30 241 053 5510 Fax:+30 241 053 5505
Website http://www.ael.gr